Sludinājumi

Sludinājuma iesniedzējs / darba devējs:

Darba sludinājumā norāda:

1) darba devēja — fiziskās personas — vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru

2) attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzēto stundas tarifa likmes samaksas amplitūdu.

Amats:

Darba alga mēnesī bruto ("uz papīra"):

Par sludinājuma saturu un personas datu apstrādi atbild sludinājuma iesniedzējs.

by