par mums

Biedrība "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" ir brīvprātīga fizisku personu apvienība, kas apvieno sertificētus ģimenes ārstus un citas personas atbilstoši statūtiem. Latvijas Ģimenes ārstu asociācija:

  • organizē savu biedru tiesisko, ekonomisko un profesionālo interešu aizstāvību;
  • pārstāv biedru intereses dažādās institūcijās;
  • nepieciešamības gadījumā veic starpnieka funkciju starp biedriem un pacientiem, starp biedriem un pretējo pusi ar ģimenes ārsta darbību saistītajos jautājumos;
  • organizē ģimenes ārstu pretendentiem sertifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāciju un resertifikāciju ģimenes ārsta specialitātē;
  • organizē apmācības ģimenes ārsta specialitātē;
  • sniedz biedriem aktuālu informāciju;
  • sniedz komentārus un pauž viedokli masu medijiem sabiedrību interesējošos jautājumos.

Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 25. augustā, iepriekš kā sabiedriska organizācija Tieslietu ministrijas reģistrā 1994. gada 28. septembrī un pirms tam reģistrēta Latvijas Ārstu biedrībā 1992. gada 10. jūnijā.

Institūciju shēma 

Resertifikācija

Starptaustiskā sadarbība

Atbildes uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem

Rekvizīti

by