Rekvizīti

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija”
Reģ. Nr. 40008009328
Adrese: Ģertrūdes iela 20 - 7, Rīga, LV-1011 (numurs namrunī 7)

Banka: Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA0551045236142

by