starptautiskā sadarbība

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija tiek pārstāvēta sekojošās starptautiskās organizācijās:

EQuiP - Eiropas asociācija kvalitātes uzlabošanai ģimenes medicīnā http://www.equip.ch/

EGPRN - Eiropas pētniecības tīkla organizācija ģimenes medicīnā http://egprn.org/web/

EURACT - Eiropas skolotāju akadēmija ģimenes medicīnā http://www.euract.eu

 

Dalība starptautiskos projektos

Baltic Sea Region

ImPrim projekts

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” 2010. gadā uzsāka realizēt Baltic Sea Region (Baltijas Jūras reģiona) programmas 2007-2013 ImPrim (Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems, Sabiedrības veselības uzlabošana veicinot taisnīgi sadalītas augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmas) projektu.

ImPrim galvenie mērķi ir palielināt primārās veselības aprūpes pieejamību, veicināt finanšu resursu piesaisti primārai veselības aprūpei un ģimenes ārstu profesionālās kvalitātes uzlabošanu. ImPrim projektā iesaistīti Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu eksperti ar profesionālo pieredzi un zināšanām gan medicīnā, gan veselības ekonomikā, gan veselības aprūpes organizācijā.

ImPrim ietvaros LĢĀA pamata uzdevums ir Latvijas apmācīttiesīgo ģimenes ārstu kvalifikācijas celšana, lai nodrošinātu augstas kvalitātes zināšanu un praktisko iemaņu nodošanu studentiem un rezidentiem ģimenes medicīnā.

Sīkāk skatīt Vadošā partnera mājas lapā: http://www.ltblekinge.se/ImPrim

by