Biedru sapulce 2019. gada 12. aprīlī

LĢĀA Valde sasauc Biedru sapulci 2019. gada 12. aprīlī plkst.13.00, viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija”, Rīgā, Elizabetes ielā 55, Omega 1 zālē.

11.50 Reģistrācija

13.00 LĢĀA Biedru sapulces darba kārtība:

1. Biedru sapulces atklāšana, sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana;

2. Aktualitātes ģimenes ārstu darbā – Eiropas skolotāju akadēmijas ģimenes medicīnā prezidentes Dr. Jo Buchanan vieslekcija Kā ārstiem saglabāt savu veselību (ar tulkojumu latviešu valodā);

3. LĢĀA Prezidentes ziņojums par darbību pilnvaru laikā;

4. LĢĀA Revīzijas komisijas ziņojums par darbību pilnvaru laikā;

5. LĢĀA Ētikas komisijas ziņojums par darbību pilnvaru laikā;

6. Debates;

7. LĢĀA Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja) un daļas Valdes locekļu ievēlēšana;

8. Revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana;

9. Ētikas komisijas locekļu ievēlēšana.

 
 
by