Biedru sapulce 2018. gada 19. oktobrī

LĢĀA Valde sasauc Biedru sapulci 2018. gada 19. oktobrī (piektdienā) plkst.14.00, viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija”, Rīgā, Elizabetes ielā 55, Omega 1 zālē.

12.50 Reģistrācija, kafija, kompāniju izstāde

14.00 LĢĀA Biedru sapulces darba kārtība:

1.  Biedru sapulces atklāšana, sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana;

2.  Valsts veselības apdrošināšanas ieviešanas aktualitātes. NVD direktores vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos Edgars Labsvīrs;

3.  Diskusija par aktuālo ģimenes ārstu darbā;

4.  Atskats uz Vidusjūras Ģimenes medicīnas kongresu. Ļubova Baranovska, ģimenes ārste;

5.  Par pilotprojektu smēķēšanas atmešanai - norise, atziņas un resursi ģimenes ārstiem – kā motivēt pacientus. Anita Oginska, ģimenes ārste.

15.35 Pusdienu pauze

16.15 Sirds mazspējas simptomi: kad un kā mainīt terapiju. Dr. med Iveta Mintāle, kardioloģe

16.45 Novartis Baltics ziņojums

16.55 Zināmais un nezināmais par D vitamīnu. Maija Mukāne, interniste

17.15 Sagitus ziņojums

17.25 Čūlas, diabēta pēda, brūču aprūpe. Aleksandra Kušpelo, ķirurģe, brūču speciāliste

17.45 MFD Veselības grupas mobilās diagnostikas vienības pakalpojumu klāsts un sadarbības iespējas. Ērika Lazdiņa, MFD Veselības grupas Mobilās diagnostikas projektu vadītāja

18.00 Noslēgums, sertifikāti

by