Par LĢĀA biedru – ģimenes ārstu prasībām, lēmumu streikot un piedāvājumu Veselības ministrijai vienoties

Biedrība “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk tekstā – LĢĀA), kura pārstāv 1163 Latvijā praktizējošus ģimenes ārstus, martā iesniedza Veselības ministrijā prasību palielināt ģimenes ārstu, ģimenes ārstu palīgu un māsu darba atalgojumu. LĢĀA prasīja nesagraut, bet attīstīt Latvijā izveidoto ģimenes ārsta darbības modeli. Ģimenes ārsti jau ilgstoši ir prasījuši nodrošināt pacienta datu aizsardzību e-veselības sistēmā, kā arī noteikt, ka e-veselības sistēma vai tās daļas obligāti ir jālieto tikai pēc tam, kad ir iegūti pārliecinoši dati par sistēmas efektīvu funkcionēšanu un dots laiks, lai ģimenes ārsti var sagatavoties sistēmas lietošanai.

Veselības ministrija visas LĢĀA iesniegtās prasības ir noraidījusi. Par ģimenes ārstu darbam svarīgiem tiesību un tiesisko interešu jautājumiem pastāv darba strīds. Veselības ministrijas rīcība un bezdarbība apdraud ģimenes ārstu tiesības un tiesiskās intereses darīt ārsta darbu gan kopumā, gan darīt to darbu, kas nepieciešams, lai sniegtu valsts nodrošinātos ģimenes ārsta pakalpojumus iedzīvotājiem.

Šī gada 26. maijā LĢĀA biedru sapulce pieņēma lēmumu pieteikt streiku, ja ģimenes ārstu prasību panākšanai neizdodas izveidot Izlīgšanas komisiju vai Izlīgšanas komisijā netiek panākta vienošanās par ģimenes ārstu prasībām.

LĢĀA biedru - ģimenes ārstu prasības:

1) palielināt šobrīd noteikto kapitācijas naudas maksājumu 1,25 euro par 30% katru gadu turpmākos  3 gadus (2018., 2019. un 2020.), t.i.,   1,63 euro 2018. gadā, 2,11 euro 2019. gadā, 2,75 euro 2020. gadā;

2) palielināt ģimenes ārsta veikto manipulāciju tarifus, kopējo apmaksas apjomu palielinot ne mazāk kā par 45% 2018. gadā;

3) palielināt māsu un ārstu palīgu atalgojumu par 30% katru gadu 3 gadu laikā;

4) atbalstīt esošo ģimenes ārstu neatkarīgu prakšu attīstību, tai skaitā jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu izveidošanas un aprīkošanas finansēšanu;

5) nodrošināt, ka e-veselības sistēmas katru daļu (e-DNL, e-recepte utt.) ģimenes ārstam obligāti ir jāsāk lietot tikai 12 mēnešus pēc tam, kad LĢĀA ir saņēmusi pārliecinošus datus gan par konkrēto e-veselības sistēmas daļu efektīvu funkcionalitāti, gan par tehniski un tiesiski nodrošinātu augsta līmeņa pacientu tiesību un datu aizsardzību.

29. maijā LĢĀA iesniedza Veselības ministrijai piedāvājumu izveidot divpusēju Izlīgšanas komisiju, kura apspriestu un varētu panākt vienošanos par LĢĀA biedru – ģimenes ārstu izteikto prasību izpildi. Ja tas nenotiks, tad LĢĀA biedri - ģimenes ārsti pieteiks streiku.   

 

by