Par e-veselības ieviešanu: runa nav par klikšķiem, bet par konfidencialitāti

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk tekstā – LĢĀA) vairākus gadus ir norādījusi uz problēmjautājumiem e-veselības ieviešanā un lūgusi atbildīgajām iestādēm tos risināt. Būtiski trūkumi ir atklāti gan tehniskajos sistēmas risinājumos, gan sistēmu regulējošos normatīvajos aktos.

Piemēram, LĢĀA 2013. gada 7. novembra vēstulē norādīja uz pacientu tiesību ievērošanai nepieciešamiem grozījumiem tiesību aktos. LĢĀA 2015. gada 3. augusta vēstulē Ministru kabinetam un Veselības ministrijai iebilda pret slimības diagnozes iekļaušanu e-darbnespējas lapās un prasīja uzsākt e-veselības ieviešanu ar pilotprojektu.

2015. gada 12. novembra vēstulē „Par pacientu tiesību aizsardzību un elektronisko darbnespējas lapu izsniegšanu” Ministru kabinetam, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Tiesībsargam, Datu valsts inspekcijai LĢĀA norādīja uz MK noteikumu projektā par eDNL saturu paredzēto nepamatotu pacientu tiesību aizskārumu.

2015. gada 12. novembra vēstulē „Par nozīmīgu pacienta tiesību apdraudējumu un prasību ārstam rīkoties prettiesiski” augstāk minētajiem adresātiem un Saeimai norādīja, ka “Veselības ministrija uzsākot vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību, apdraud pacienta sensitīvo datu aizsardzību un pakļauj riskam ārsta pienākumu saglabāt konfidencialitāti”. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi, ka “ir jāizvērtē vai pamattiesību ierobežojumam ir pamatojums nacionālajos tiesību aktos, vai tiesiskuma princips ir ticis ievērots, un vai nacionālie tiesību akti ir pietiekami skaidri un precīzi formulēti, nodrošinot atbilstošu tiesisko aizsardzību pret valsts varas patvaļu ”. LĢĀA ieskatā e-veselības sistēmā pacienta privātās dzīves tiesiskā aizsardzība nav pietiekoši nodrošināta un tiek pieļauta valsts varas patvaļas iespēja.

LĢĀA pārstāvji Ministru kabinetā pagājušā gada 1. decembrī prasīja veikt nepieciešamos grozījumus. Valdība atlika tikai e-veselības ieviešanas termiņu un pieņēma lēmumu (MK 01.12.2015. sēdes protokola izraksts):

„32.§ Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-2288 (G.Belēvičs, P.Princis, S.Olsena, Dz.Rasnačs, J.Reirs, U.Augulis, M.Seile, J.Dūklavs, S.Veide, D.Mūrmane-Umbraško, K.Ketners, R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, L.Straujuma)

4. Aicināt ģimenes ārstu asociācijas aktīvi sadarboties ar Veselības ministriju elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pilotprojekta testēšanā.

5. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pilotprojekta īstenošanas rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot sensitīvo personas datu aizsardzības nodrošināšanai.

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-12-01

Līdz šim brīdim Veselības ministrija nav izpildījusi Ministru kabineta lēmumu un nav nodrošinājusi elektronisko darbnespējas lapu lietošanas pilotprojektu, kas ir paredzēts Valdības lēmumā, kā arī nav sagatavojusi grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu sensitīvo pacientu datu aizsardzību.

LR Tiesībsarga vēstule par pacientu datu aizsardzību e-veselībā pieejama saitē: http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/jabut-lidzsvaram-starp-e-veselibu-un...

LĢĀA sadarbībā ar Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem ir sagatavojusi e-darbnespējas un e-receptes pilotēšanai nepieciešamo līgumu, kuru ārsti varēs slēgt tad, ja Valdība piekritīs sistēmas pilotprojektam un veiks ieteikumiem atbilstošus normatīvo aktu grozījumus.

Šodien, 8. novembrī ģimenes ārstu asociāciju pārstāvji piedalīsies Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē, kurā prezentēs viedokli un prasīs, lai Saeima pieprasa Valdībai atbildīgu rīcību e-veselības ieviešanā.

Sarmīte Veide, biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" prezidente

by