Valdības vadītājs un veselības ministrs liek iet uz protesta akcijām

Biedrība “Latvijas Ģimene ārstu asociācija” (turpmāk – LĢĀA) uz savu vēstuli ministru prezidentam Mārim Kučinskim „Par lūgumu tikties ar Jums klātienē, lai risinātu prioritāros jautājumus primārajā veselības aprūpē” ir saņēmusi atteikumu.

LĢĀA vēstulē premjeru informēja par to, ka ir lūgusi, bet nav saņēmusi veselības ministra Gunta Belēviča konkrētu redzējumu par LĢĀA iepriekš (2015. gadā) aktualizētiem jautājumiem - par vienlīdzīgu atalgojuma pieaugumu, kompensācijām prakses slēgšanas gadījumā un atbalstu jaunatvērtajām ārstu praksēm, par ārsta prakses juridisko statusu un e-veselības ieviešanas problēmu jautājumiem.

Atbilstoši LĢĀA Valdes lēmumam un biedru sapulces balsojumam šī gada 4. martā lūdzām rast iespēju tikties ar ministru prezidentu Māri Kučinski klātienē, lai risinātu prioritāros jautājumus primārajā veselības aprūpē:

  • nodrošināt adekvātu pieejamību ambulatoro speciālistu konsultācijām un izmeklējumiem;
  • izpildīt Ministru kabineta 2014. gada 25. aprīlī apstiprināto Primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016. gadam, tai skaitā kvalitātes nauda kā bonuss (bija plānots no 2015. gada 2,2 miljoni eiro gadā) un manipulāciju tarifu atjaunošana (aprēķini veikti 2014. gadā);
  • vienlīdzīgas darba samaksas paaugstināšana valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējiem;
  • jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanas finansēšanas atjaunošana un atbalsts ģimenes ārstu prakses slēgšanas gadījumā;
  • Koncepcijas „Par ārsta prakses juridisko statusu” atjaunošana;
  • e-veselības ieviešanas problēmu risināšana.

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis atbildes vēstulē norāda, ka “Ministru kabinets šobrīd intensīvi strādā, lai izveidotu jauno Valdības rīcības plānu, kurā nozīmīga vieta paredzēta arī ar veselības aprūpi saistītajiem jautājumiem” un ka, “lai būtu konkrēts pamats sarunai, vislietderīgāk visām pusēm – Ministru prezidentam, veselības ministram un mediķu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – būtu tikties tad, kad Valdības rīcības plāns tiks apstiprināts Ministru kabinetā. Pēc tam mēs varēsim objektīvi spriest par noteiktiem darbības virzieniem situācijas veselības aprūpes sistēmā uzlabošanai, kā arī termiņiem to īstenošanai.”

LĢĀA ir arī nosūtījusi Ministru prezidentam, ministriem, Veselības ministrijai vēstuli par Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma projektu un par vienlīdzīgu atalgojuma pieaugumu, iebilstot pret to, ka Ziņojumā nav nepieciešamā finansējuma aprēķins un netiek prasīts papildus finansējums 2016. gadam vienlīdzīgam darba samaksas pieaugumam (atbilstoši 22.12.2015. Ministru kabineta sēdē dotajam uzdevumam). Vēstulē lūdzām nodrošināt vienlīdzīgu darba samaksas pieaugumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2016. gadā, piešķirot finansējumu ģimenes ārstu prakšu ārstniecības personu atalgojuma pieauguma nodrošināšanai ~2,5 miljonu eiro apmērā, piemēram, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kā arī lūdzām iespēju piedalīties un izteikties Ministru kabineta sēdē. Uz šo lūgumu saņēmām Ministru prezidenta biroja vadītāja atbildi, ka viņš nosūta LĢĀA iesniegumu Veselības ministrijai izskatīšanai un atbildes sniegšanai.

Ministru prezidenta Māra Kučinska atbilde liek domāt, ka joprojām nav risinājumu LĢĀA izvirzītajiem jautājumiem un tiek vilcināts laiks, kā arī – netiek intensīvi meklētas iespējas, lai piešķirtu finansējumu veselības aprūpei aktuālo problēmu risināšanai. Valdības rīcības plāns tiek veidots, ignorējot mediķu profesionālās organizācijas viedokli un ieteikumus.

Šāda situācija nav apmierinoša un pieņemama. Valdības vadītājs un veselības ministrs liek mums iet uz protesta akcijām.

LĢĀA izskatīs šo jautājumu Valdes sēdē šī gada 14. aprīlī.

 

by