Vēstule Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Rīgā, 2016. gada 9. martā Nr. 19

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520

Par lūgumu tikties ar Jums klātienē, lai risinātu prioritāros jautājumus primārajā veselības aprūpē

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk – LĢĀA) ir lūgusi, bet nav saņēmusi veselības ministra Gunta Belēviča konkrētu redzējumu par LĢĀA iepriekš aktualizētiem jautājumiem - par vienlīdzīgu atalgojuma pieaugumu, kompensācijām prakses slēgšanas gadījumā un atbalstu jaunatvērtajām ārstu praksēm, par ārsta prakses juridisko statusu un e-veselības ieviešanas problēmu jautājumiem[1].

Šī gada 4. martā LĢĀA Valde izskatīja prioritāros jautājumus un nolēma par sekojošām prioritātēm, kuras turpmāk risināt ar Jums:

  • nodrošināt adekvātu pieejamību ambulatoro speciālistu konsultācijām un izmeklējumiem;
  • izpildīt Ministru kabineta 2014. gada 25. aprīlī apstiprināto Primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016.gadam, tai skaitā kvalitātes nauda kā bonuss (bija plānots no 2015. gada 2,2 miljoni eiro gadā) un manipulāciju tarifu atjaunošana (aprēķini veikti 2014. gadā);
  • vienlīdzīgas darba samaksas paaugstināšana valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējiem[2];
  • jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanas finansēšanas atjaunošana un atbalsts ģimenes ārstu prakses slēgšanas gadījumā;
  • Koncepcijas „Par ārsta prakses juridisko statusu” atjaunošana;
  • e-veselības ieviešanas problēmu risināšana.

 

Pēc Valdes sēdes Biedru sapulcē ģimenes ārsti nobalsoja “par”:

1) apstiprināt LĢĀA Valdes noteiktās prioritātes, kuras turpmāk risināt ar premjeru Māri Kučinski;
2) akceptēt Valdes lēmumu neparakstīt memorandu;
3) būt gataviem protesta akcijām;
4) par brīvprātīgu pievienošanos e-veselībai.

Lūdzam rast iespēju tikties ar Jums klātienē, lai risinātu prioritāros jautājumus primārajā veselības aprūpē.

Biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” prezidente Sarmīte Veide 
[1] LĢĀA iesniegto dokumentu piemēri:

1) Par ārsta prakses juridisko statusu LĢĀA viedoklis un priekšlikumi pēdējo reizi iesniegti 2015. gada 22. oktobrī vēstulē Nr.79 Atzinumā par 2015. gada 23. septembrī publiskai apspriešanai nodoto likumprojektu „Ārstniecības likums”, pirms tam 2015. gada 19. maijā Nr.37 Atzinums par koncepcijas projekta „Par ārsta prakses juridisko statusu” 29.04.2015. redakciju -  atbildes nav;

2) 2015. gada 26. novembrī vēstulē Nr.98 Par sabiedriskai apspriedei nodoto grozījumu Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” projektu LĢĀA pēdējo reizi aktualizēja iepriekš sniegto priekšlikumu par jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanas finansēšanas atjaunošanu - lūdzām atjaunot to finansēšanu no ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma neizmaksātās daļas (91.punktā – prioritāri), kā arī atbalstu ģimenes ārstu praksēm prakses slēgšanas gadījumā, lai segtu izdevumus sociālām garantijām prakses darbiniekiem atbilstoši Darba likumā noteiktajam, -  atbildes nav, pirms tam arī 2014. gada 19. novembrī Nr.147 vēstulē Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

3) Par e-veselības ieviešanas problēmu jautājumiem LĢĀA 2015.gada 12. novembra vēstulē Nr. 88 „Par nozīmīgu pacienta tiesību apdraudējumu un prasību ārstam rīkoties prettiesiski”, pirms tam 2015. gada 3. augusta Nr.45 vēstulē Atzinums par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” (VSS-687) un noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” (VSS-764) (iesniegtas arī Ministru kabinetā) -   atbildes pēc būtības un risinājumu nav (tikai atlikts termiņš uz 2016. gada 1. decembri)

[2] Neskatoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra sēdē doto uzdevumu „divu mēnešu laikā sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ģimenes ārstu prakšu un valsts institūciju veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav paredzēts papildu finansējums (..), un nepieciešamā finansējuma aprēķinu, lai arī šīm ārstniecības personām varētu nodrošināt atbilstīgu darba samaksas pieaugumu”, Veselības ministrijas sagatavotajā 03.03.2016. ziņojuma projektā nav atrodami aprēķini par nepieciešamo finansējuma apjomu 2016. gadam, lai novērstu „nevienlīdzību darba samaksas pieauguma nodrošināšanā ārstniecības personām”. Līdz šim problēmas aprēķinu veikšanai nav bijušas – ne 2013. gada beigās, ne 2014. gada beigās, kad aprēķini tika veikti savlaicīgi un tika izmantota visiem vienādi pielietota aprēķinu metodika. Pēc aplēsēm ģimenes ārstu prakšu atlīdzības paaugstināšanai nepieciešami ap 2,5 miljoni eiro.

 

by