Par nepamatotu Veselības ministrijas informācijas pieprasījumu

2015. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē Latvijas Ģimenes ārstu asociācija iebilda pret netaisnību mediķu atalgojuma paaugstināšanas jautājumā, ka piešķirtais valsts finansējums tiek sadalīts starp valsts un pašvaldību iestādēm (un ne tikai)*, nevis vienlīdzīgi visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par vienu un to pašu darbu.

Lai izpildītu Ministru kabineta 22. decembra sēdē Valdības doto uzdevumu Veselības ministrijai - aprēķinātu vienlīdzīgam darba samaksas pieaugumam nepieciešamo finansējumu, līdz šim ir pieticis ar valsts iestāžu rīcībā esošo informāciju. Tā vietā, lai izmantotu līdz šim visiem vienādi pielietoto aprēķinu metodiku, Veselības ministrija šī gada 5. janvārī ir izsūtījusi pieprasījumu ģimenes ārstiem pēc informācijas, kas neattiecas uz Valdības sēdē 22. decembrī lemto. Veselības ministrijas pieprasītajai informācijai, kura pārsniedz Nacionālajam veselības dienestam līdz 31. janvārim iesniedzamo Valdības apstiprināto datu apjomu, pamatojuma nav. Tas liek secināt, ka darba samaksas pieaugums ģimenes ārstiem, viņu māsām un palīgiem tiks aprēķināts pēc jaunas aprēķinu metodikas. Latvijas Ģimenes ārstu asociācija atkārtoti vēstulēs ministrijai lūgusi pamatojumu politikas maiņai un plānotai aprēķinu metodikai. Tomēr Veselības ministrijas vēstulēs atbilde uz jautāto vēl arvien nav sniegta.

Ārstu praksēm gada ienākumu deklarācijas par 2015. gadu ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam; tās ir iesniegtas arī par 2014. gadu. Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem mediķiem atalgojuma paaugstinājums tika aprēķināts bez pieprasījumiem par viņu ienākumiem no maksas pakalpojumu vai citām darba vietām. Turklāt valsts iestādes pašas var apmainīties ar informāciju un datiem, ja tas ir likumīgi!

Veselības ministrija un ministrs argumentētu pamatojumu minētajai prasībai, kas pārsniedz dotos likumdošanas ietvarus, līdz šim asociācijai pēc atkārtotiem lūgumiem nav snieguši. Šādu vilcināšanos nākas skaidrot kā izvairīšanos no konkrētas atbildes. Un tas liek domāt, ka Veselības ministrijas un ministra nolūks ir uzspiest ģimenes ārstiem tādas attiecības ar valsti, kas nav likumiski pamatotas.

 * un dažām privātajām kapitālsabiedrībām  - SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un SIA “Aizkraukles slimnīca”, kādas tās ir atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktam

 

by