Rekvizīti

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija”
Reģ. Nr. 40008009328
Adrese: Blaumaņa iela 5A-43, Rīga, LV-1011

Banka: Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA0551045236142

by