Rekvizīti

Biedrība „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija”
Reģ. Nr. 40008009328
Adrese: Blaumaņa iela 5A-43, Rīga, LV-1011
Banka: Rietumu Banka
Kods: RTMBLV2X
Konts: LV74RTMB 00000 6880 4343

by